Tu jesteś   >   Strona główna   >   Słowniczek
Rak nerki

Rak nerki

Co to jest rak nerki?

Rak jest nowotworem złośliwym, który stanowi 2-3% wśród wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych. Rak nerki jest pojęciem ogólnym dla wszystkich nowotworów złośliwych występujących w nerce. Rak jsnokomórkowy (łac. carcinoma clarocellulare) stanowi blisko 9)% wszystkich nowotworów złośliwych nerki. W ostatnich latach ilość rozpoznawanych nowotworów nerki wzrasta dlatego kluczowe znaczenia ma wczesna diagnostyka i skuteczne leczenie.

Przyczyny powstawania - etiologia raka nerki

Wśród czynników ryzyka raka nerki wymienia się palenie tytoniu, otyłość i nadciśnienie tętnicze. Palenie papierosów a dokładnie dym tytoniowy zawiera substancje rakotwórcze, które uszkadzając komórki śródbłonka powodują nowotworzenie. Należy pamietać, że nowotwór występuje także u pacjentów, u których nie wystąpił żaden z czynników ryzyka. Według statystyk blisko 30% nowotworów nerki u mężczyzn i 20% u kobiet ma związek z paleniem tytoniu. Długotrwałe narażenie na substancje rakotwórcze takie jak azbest, barwniki trójchloroetylenowe i garbniki stanowią czynnik ryzyka wystąpienia raka nerki. Pacjenci z wielotorbielowatością nerek i chorzy dializowani częściej chorują na raka nerki w stosunku do populacji bez wymienionych schorzeń.

Objawy raka nerki

Nowotwory nerki w większości przypadków nie dają żadnych objawów i są wykrywane przypadkowo w czasie badania USG jamy brzusznej, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Rak nerki przez bardzo długi czas może nie dawać żadnych objawów. Triada objawów raka nerki - ból w okolicy lędźwiowej, wyczuwalny guz i krwiomocz (krew w moczu widziana gołym okiem) są objawami w zaawansowanych postaciach nowotworu. Niestety u części chorych pierwszym objawem są dolegliwości spowodowane przez przerzuty odległe raka.

Rak nerki tak jak każdy nowotwór złośliwy daje przerzuty. Objawy kliniczne uzależnione są od lokalizacji przerzutów. W przypadku przerzutów do płuc pierwszym objawem może być duszność lub krwioplucie. Przerzuty do kości powodują bóle kostne a przerzuty do mózgu mogą powodować bóle głowy lub napad padaczkowy. Wśród najczęstszych lokalizacji przerzutów raka nerki wymienia się: płuca, tkanki miękkie, kości, wątroba i ośrodkowy układ nerwowy. U części pacjentów z rakiem nerki występują objawy ogólnoustrojowe takie jak: gorączka, lub stany podgorączkowe, niedokrwistość, czerwienica, utrata masy ciała, hiperkalcemia, podwyższone OB i nocne poty.

Złośliwy nowotwór nerki - diagnostyka i rozpoznawanie raka

Brak specyficznych i wczesnych objawów sprawia, że większość raków nerki wykrywana jest przypadkowo w czasie badań obrazowych wykonywanych z powodu innych dolegliwości - bóle brzucha, bóle kręgosłupa etc. Badaniem, w którym najczęściej rozpoznaje się guzy nerek jest USG jamy brzusznej. Krwiomocz lub ból okolicy lędźwiowej powinny być wskazaniem do wykonania badania USG całego brzucha. W przypadku rozpoznania guza nerki w badaniu USG chory kierowany jest do pracowni tomografii komupterowej celem wykonania CT jamy brzusznej z kontrastem. Najczęściej wykonywane badania w diagnostyce guzów nerek:

Objawy i diagnostyka guzów nerek  Badanie USG jamy brzusznej - podstawowe badanie obrazowe, w którym najczęściej rozpoznawane są guzy nerek. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach. W czasie badania lekarz przesuwając głowicę ultrasonograficzną po brzuchu pacjenta uwidacznia narządy jamy brzusznej w poszukiwaniu nieprawidłowości. Badanie nie pozwala na jednoznaczne rozpoznanie czy guz stwierdzony w nerce jest nowotworem złośliwym, czy łagodnym.
Objawy i diagnostyka guzów nerek  Tomografia komputerowa z kontrastem - jest złotym standardem w diagnostyce obrazowej guzów nerki. Badanie polega na podaniu dożylnie środka kontrastowego i wykonaniu serii skanów tomograficznych jamy brzusznej. Badanie pozwala na precyzyjne ustalenie wielkości guza, lokalizacji i stosunków z otaczającymi strukturami. Cechą charakterystyczną raka nerki jest wzmocnienie kontrastowe - czyli zwiększony wychwyt znacznika spowodowany unaczynieniem patologicznej zmiany. Tomografia pozwala na ocenę szypuły naczyniowej i unaczynienia nerki oraz ustalenie wielkości czopu nowotworoego w żyle nerkowej i/lub żyle głównej dolnej. Dodatkową zaletą KT jest mozliwość oceny węzłów chłonnych oraz narządów pod kątem obecności przerzutów.
Objawy i diagnostyka guzów nerek  Zdjęcie RTG klatki piersiowej - badanie rentgenowskie wykonywane standardowo w przypadku rozpoznania guza nerki.
Objawy i diagnostyka guzów nerek  Badania laboratoryjne krwi - morfologia, AspAT, AlAT, bilirubina, koagulogia
Objawy i diagnostyka guzów nerek  Scyntygrafia kości - badanie wykonywane w przypadku podejrzenia przerzutów do kości

Metody leczenia raka nerki

Leczenie raka nerki uzależnione jest od stopnia zaawansowania choroby i stanu ogólnego pacjenta. Stopień zaawansowany określany jest przez wielkość, lokalizację guza i obecność przerzutów. W przypadku guzów ograniczonych do narządu chirurgiczne usunięcie guza lub nerki z guzem jest postępowaniem z wyboru. W przypadku raka nerki z przerzutami leczenie chirurgiczne uzupełniane jest o leczenie farmakologiczne - leki antyangigenne, immunoterapia i chemioterapia.

Metody leczenia raka nerki  Leczenie chirurgiczne - usunięcie guza lub usunięcie nerki z guzem

Leczenie chirurgiczne jest najskuteczniejszym postępowaniem w przypadku raka nerki. W przypadku guzów ograniczonych do nerki dąży się do leczenia nerkooszczędzjącego - czyli leczenia polegającego na chirurgicznym wycięciu guza z oszczędzeniem nerki. Operacja wykonywana jest sposobem klasycznym - otwarty zabieg operacyjny lub laparoskopowo. Skuteczność obu metod operacyjnych i wyniki onkologiczne są porównywalne. W przypadku dużych guzów, kiedy oszczędzenie nerki jest niemożliwe wykonuje się nefrektomię ardykalną czyli usunięcie całej nerki wraz z otaczającą torebką tłuszczową.

Metody leczenia raka nerki  Leczenie pacjentów z przerzutami

Rozsiany rak nerki czyli rak z przerzutami do węzłów chłonnych i narządów odległych wymaga multidyscyplinarnego leczenia. U pacjentów w dobrym stanie ogólnym dąży się do usunięcia nerki i właczenia terapii systemowej ukierunkowanej na przerzuty. Najczęściej stosowaną metodą leczenia uzupełniającego jest terapia antyangiogenne - terapia hamująca rozwój naczyń krwionośnych w obrębie nowotworu. Pozostałe metody leczenia to immunoterapia i chemioterapia skojarzona z immunoterapią. W przypadku pacjentów o dobrym rokowaniu wykonywane są zabiegi usunięcia przerzutów lub leczenie paliatywne - łagodzące objawy - np. radioterapia w przypadku przerzutów do kości.

Postępowanie po leczeniu chirurgicznym

Każdy pacjent po chirurgicznym wycięciu guza nerki lub usunięciu nerki z guzem powinien pozostawać pod nadzorem onkologa - follow up. U blisko 25% pacjentów po leczeniu chirurgicznych obserwuje się nawrót choroby w postaci wznowy lub przerzutów odległych. Do wznowy najczęściej dochodzi w ciągu pierwszych trzech lat po zabiegu, im dłuższy czas od operacji tym prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów maleje. Najczęściej występują przerzuty do płuc, wątroby, nadnercza lub ośrodkowego układu nerwowego. Według statystyk u około 30% chorych w momencie rozpoznania guza nerki obecne są przerzuty odległe niewidoczne w badaniach obrazowych.

Rak nerki - rokowanie

Rokowanie uzależnione jest od stopnia zaawansowania klinicznego choroby według Robsona. Podstawą klasyfikacji stopnia klinicznego jest klasyfikacja TNM raka nerki. Pięcioletnie przeżycia uzależnione są od stopnia zaawansowani klinicznego nowotworu:

Rokowanie w raku nerki  Stopień I - 80-90% pięcioletnich przeżyć
Metody leczenia raka nerki  Stopień II - pięcioletnia przeżywalność obserwowana jest u 50-70% pacjentów
Metody leczenia raka nerki  Stopień III - 20-30% chorych przeżywa pięcioletni okres od rozpoznania
Metody leczenia raka nerki  Stopień IV - pięcioletnie przeżycie wynosi około 5%

Profilaktyka czyli zapobieganie nowotworów nerki

Szerokopojęta profilaktyka raka nerki obejmuje rzucenie palenia czynnego i biernego oraz zdrowy tryb życia. Zaleca się unikanie ekspozycji na środki chemiczne będące czynnikami ryzyka raka nerki oraz aktywność fizyczną. W ramach profilaktyki warto raz w roku wykonać badanie USG jamy brzusznej.

Polecane artykuły:

Rak nerki - objawy i leczenie  Klasyfikacja TNM raka nerki
Rak nerki - objawy i leczenie  Leczenie immunospupresyjne raka nerki
Rak nerki - objawy i leczenie  Embolizacja guza nerki
Rak nerki - objawy i leczenie  Przerzuty w raku nerki
 


« WróćZobacz także


Słownik pojęć


Słownik urologiczny, w którym znajdziecie Państwo przystępnie wytłumaczone terminy medyczne związane z diagnostyką guzów i torbieli nerek.